Información adicional sobre Protección de Datos

1. Responsable

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

Identidade: IGAPE

End. postal: Complejo administrativo de San Lázaro, s/n, 15703

Correo eléctronico: info@marketplacecovid19.gal

Contacto Delegado Protección de Datos: info@marketplacecovid19.gal

2. Finalidades

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

En cumprimento do disposto no Regulamento Europeo 2016/679 Xeneral de Protección de Datos, informámosche de que, tanto se es anunciante como usuario, tratamos os datos que nos facilitas para as seguintes finalidades:

Realizar unha correcta xestión da publicación do teu anuncio. Este servizo inclúe que tratemos os teus datos para:

  1. Crearche unha conta de usuario no momento da publicación do primeiro anuncio, a cal é necesaria para que poidas xestionar os anuncios que publiques e a publicación dos teus datos de contacto. Así, se no momento de publicar o teu primeiro anuncio non es un usuario rexistrado, automaticamente crearémosche unha conta e enviarémosche un email de confirmación coas instrucións para que poidas acceder á túa conta. Desde alí poderás xestionar e configurar os teus datos.
  2. Posibilitar o contacto cos anunciantes. Cando un usuario estea identificado na web, poderá acceder a parte da información que inclúas no formulario de rexistro. Así mesmo, cando uses o formulario de contacto, estarás a utilizar o noso servizo de mensaxería. As mensaxes e anuncios son revisados por un responsable. Facémolo para previr a fraude ou un uso abusivo ou inadecuado dos nosos servizos. Se detectamos unha actividade ou comportamento sospeitoso ou ilegal, o noso equipo poderá revisar os anuncios.
  3. Ceder a posesión técnica de datos a Tecnoloxías Plexus como provedor de servizo de aloxamento e base de datos de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias.

 

3. Lexitimación

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos teus datos radica en:

  • O consentimento do usuario en relación coas finalidades indicadas nos apartados 2 anterior
  • O cumprimento de obrigacións legais aplicables

4. Destinatarios

A que destinatarios comunicaranse os teus datos?

Os teus datos persoais serán comunicados a terceiros nos seguintes supostos:

  • Os teus datos persoais comunicaranse ao anunciante que se indique no detalle de cada anuncio para posibilitar o contacto con este último.
  • Os teus datos persoais tamén poderán ser cedidos ás autoridades competentes nos casos que exista unha obrigación legal.

5. Dereitos

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos e como podes exercelos?

Tes dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais que che conciernan, ou non.

Así mesmo, tes dereito a acceder aos teus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

Adicionalmente, en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás opoñerche ao tratamento dos teus datos. Deixarase entón de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Así mesmo, podes exercer o dereito á portabilidad dos datos, así como retirar os consentimentos facilitados en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Se desexas facer uso de calquera dos teus dereitos podes dirixirche a nós mediante os correos electrónicos indicados no apartado 1, a través das ligazóns habilitadas que atoparás nos correos electrónicos e comunicacións ou na túa conta de usuario. Lembra facilitar a maior información posible sobre a túa solicitude: Nome e apelidos, dirección de correo electrónico que utilizas para a conta ou portal obxecto da túa solicitude.

6. Política de cookies

¿Qué cookies utilizamos?

Para coñecer as cookies que utilizamos nesta páxina web/aplicación móbil, lembra que podes acceder á nosa Política de Cookies a través da seguinte ligazón á política de cookies.